สัญญาณ เริ่มต้น เด็ก ออทิสติก autistic ในทารก รักษาหายไหม

สัญญาณเริ่มต้น ของ เด็ก ออทิสติก ที่คุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ ต้องรับมือ การเฝ้าดู พัฒนาการของลูกน้อย ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตนั้น เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ สำหรับคุณแม่ แต่ในขณะที่ เด็กทุกคนพัฒนา ในระดับของเขาเอง อาจพบความผิดปกติ ของโครงสร้าง หรือ สารเคมีบางอย่าง ของสมอง ทำให้ คุณพ่อ คุณแม่ บางคน รับรู้ สัญญาณนั้น ว่าลูกอาจจะเป็น ออทิสติก (ASD) หรือ เด็กพิเศษ  เมื่อลูกน้อย มีอายุประมาณ 6-12 เดือน เฟรเซอร์ โทมัส นักจิตวิทยาปริญญาเอก คลินิกนักวิจัย ออทิสติก และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์ ของออทิสติก ได้กล่าวว่า นี่คือ สัญญาณ เริ่มต้น ของ ออทิสติก ในทารก และ การวินิจฉัย ที่รวดเร็ว เป็นกุญแจสำคัญ ในการรักษาสภาพจิตใจ


Autistic ออทิสติก ในทารก คือ อะไร

เด็ก ออทิสติก

กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติ ของ พัฒนาการเด็ก ที่ซับซ้อน ซึ่งมีผลต่อทักษะทางสังคม เช่น การเล่น การเรียนรู้ และ การสื่อสาร โรคในเด็ก ออทิสติกสเปกตรัม เป็น โรคทางจิตเวชเด็ก ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่มความผิดปกติ ของการพัฒนา ระบบประสาท ส่งผลต่อ การแสดงพฤติกรรม ที่แตกต่างไปจากปกติ

จากการงานวิจัย โรคในเด็ก เมื่อเดือน ธันวาคม 2018 จาก American Academy of Pediatrics โรคออทิสติกส่งผลกระทบ ต่อเด็ก หนึ่งใน 40 คนของสหรัฐอเมริกา


การป้องกัน ออทิสติก ในการตั้งครรภ์ เป็นไปได้ หรือไม่

แพทย์ไม่ทราบชัดเจนว่า อะไรเป็นสาเหตุ ของ autistic แต่เชื่อว่า เป็นการผสมผสาน ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และ พันธุกรรม ส่งผลให้เพิ่มโอกาสของ เด็กพัฒนาการช้า ตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณมีญาติที่เป็นออทิสติก ความเสี่ยง ในการพัฒนา จะเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 20% , การคลอดก่อนกำหนด , น้ำหนักแรกเกิดต่ำ , ภาวะแทรกซ้อน ในการคลอดบุตร และ พ่อแม่มีอายุมาก เป็นต้น


สัญญาณ บ่งบอกอาการ เด็กออทิสติก ในทารก หรือ เด็กพิเศษ

autistic

คุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกช่วงอายุ 6-12 เดือน ให้สังเกตว่า ทารกตอบสนอง ต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือไม่ โดยภายในปีแรก ของเด็กทารก จะเริ่มพูดเยอะ และ ใช้ท่าทาง ซึ่งทาง ดร. ฟราเซียร์ กล่าวเสริมว่า เด็กอาจยิ้มให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ หรือ ผู้ที่เลี้ยงดู  เสียงของเด็ก ควรตอบสนอง เมื่อพวกเขาเข้าสังคม และ พวกเขาจะสื่อสาร กับ คุณพ่อ คุณแม่  ในบางครั้ง ลูกน้อยที่มีความเสี่ยง เป็น เด็กพิเศษ นี้จะไม่สามารถสื่อสารผ่านเสียง หรือ ท่าทาง และ อาจไม่ตอบสนอง ต่อการกระตุ้น ทางสังคม และนี่คือ สัญญาณ เริ่มต้นของ เด็ก ปัญญาอ่อน หรือ เด็ก ออทิสติก

สัญญาณ ของ เด็กออทิสติก หรือ เด็กพัฒนาการช้า ในทารกอายุ 3 เดือน

ทารก จะไม่ยอม สบตา ซึ่งทารกที่มี ความเสี่ยงสูง ต่อการเป็น โรคออทิสติก จะไม่สนใจใคร ไม่สบตา กับ คุณพ่อ คุณแม่ ในขณะที่ พวกเขาเคลื่อนไหว พวกเขาชอบที่จะอยู่ในโลกส่วนตัว แต่ในเด็กบ้างคน พวกเขาอาจจะส่งสัญญาณอื่นๆ บ้างอย่าง ดังต่อไปนี้

 • ทารกไม่ตอบสนอง ต่อ เสียงดัง
 • ทารกไม่เข้าใจ และ ไม่รู้ว่า สิ่งที่ถือคืออะไร
 • ทารกไม่ยิ้ม ทุกครั้ง ที่เล่นด้วย
 • ไม่ส่งเสียง อ้อแอ้
 • ไม่สนใจใคร ไม่สบตา

สัญญาณ โรคออทิสติก เด็กพิเศษ ในทารก อายุ 7 เดือน

 • ไม่สนใจ สิ่งแวดล้อม และ บุคคล
 • ไม่แสดงความรัก ต่อ คนใกล้ชิด
 • ไม่หัวเราะ หรือ ส่งเสียงดัง
 • ไม่สามารถ หาสิ่งของ เองได้
 • ไม่ยิ้ม ไม่หัวเราะ
 • ไม่สามารถ แสดงความสนใจ ร่วม กับ บุคคลอื่นได้
 • ไม่มี ความสนใจ ในเกม เช่น จ๊ะเอ๋

สัญญาณออทิสติก อาการเริ่มต้น ในทารก อายุ 12 เดือน

 • ไม่คลาน
 • ไม่พูด ชอบอยู่ เงียบเงียบ
 • ทักทาย อย่างไม่ เหมาะสม หรือ ไม่สนใจ ทักทาย
 • ไม่สามารถ ชี้นิ้ว หรือบอกถึง ความต้องการ ได้
 • ขาดความสนใจ ไม่มีความร่วมกัน หรือมีอารมณ์ร่วม กับ คนรอบข้างน้อยมาก

ซึ่งสัญญาณของโรคนี้ในแต่ละช่วงวัย เป็นสิ่งสำคัญ ที่ คุณพ่อ และ คุณแม่ จะต้องทราบว่า สัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกน้อยของคุณ หรือไม่ แต่สัญญาณเหล่านี้ ก็ไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจน เป็นเพียงสิ่งที่เราต้องสังเกต เพื่อตรวจหาสาเหตุ ของ เด็กพัฒนาการช้า ในทารก เท่านั้น


เมื่อพบว่า ลูกเป็นออทิสติก ควรทำอย่างไร ออทิสติก รักษาหายไหม?

ออทิสติก รักษาหายไหม

หากลูกน้อยของคุณ มีอาการออทิสติก แนะนำว่าให้รีบ ปรึกษาแพทย์ โดยทันที เพื่อตรวจประเมิน วินิจฉัย และ วางแผน การดูแลร่วมกัน ซึ่งหากทางแพทย์ตรวจสอบและพบว่า ลูกของคุณมีอาการส่อแว่วเป็น เด็ก ปัญญาอ่อน จะได้รีบหาทางแก้ไข ให้เร็วที่สุด

โดยในช่วงแรก อาจจะต้องเข้ารับการบําบัด รับการรักษา เพื่อช่วยให้ลูกน้อยของคุณ สามารถรับมือกับ อาการออทิสติก ของเขาได้ เมื่อลูกน้อยของคุณโตขึ้น การพูดคุ การบำบัด การกิจกรรม การให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต และ สิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคนี้เชื่อว่า จะช่วยให้ ลูกน้อยของคุณ เจริญเติบโต ได้อย่างคนปกติทั่วไป

ซึ่งคำถามที่ว่า โรคออทิสติก หรือ เด็กพิเศษ รักษาหายไหม ทางการแพยท์ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่า หายขาด แต่ถ้าได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ มีการดูแลเอาใจใส่ที่ดี กินยารักษาอย่างต่อเนื่อง อาการนี้ก็จะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม ที่เด็กต้องพบเจอด้วย


ดังนั้นแล้ว การสังเกต การดูแล เอาใจใส่ ลูกน้อย ไม่ว่าเขาจะเป็น เด็กปกติ หรือเป็น เด็กพิเศษ
เด็กพัฒนาการช้า การได้รับความรัก และความอบอุ่นจากครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นอย่างมาก

ติดตามอ่าน บทความเกี่ยวกับ แม่และเด็ก ทารกแรกเกิด เด็กหัดเดิน เด็กโต
ได้ที่ คู่มือแม่ ซึ่งเราจะมาแชร์เรื่องราว ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้คุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ ได้อ่านกัน

แนะนำ เทคนิคพัฒนาการลูก วิธีการสังเกต พัฒนาการเด็ก ในแต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร 

บทความ ฝึกพัฒนา IG EQ ความสามารถทางด้านปัญญาและ ฝึกการควบคุมอารมณ์ของลูก

อ่านฉบับเต็ม สัญญาณเริ่มต้น ใน เด็กออทิสติก

= https://www.parents.com/baby/health/autism/early-signs-of-autism-in-babies/

= https://www.autismspeaks.org/what-autism

= https://www.webmd.com/brain/autism/understanding-autism-basics

Leave a Reply

Your email address will not be published.