พัฒนาการ ทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด ในแต่ละช่วงวัย มีพัฒนาการ อย่างไร

พัฒนาการทารก หรือ Development of Infancy คือ ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ เด็กแรกเกิด ไปจนถึงช่วงอายุหนึ่ง หรือเป็น การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ของ ทารกในแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ ทารกแรกเกิด จนถึงช่วงที่เริ่มเดินได้

พัฒนาการทารก ในแต่ละช่วงวัย พัฒนาการ เด็กแรกเกิด

พัฒนาการทารกแรกเกิด
ทารกในช่วงวัยนี้ จะมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในช่วงปีแรกของชีวิต มีการสะดุ้ง หรือ เคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้เท้า ซึ่งเป็นการแสดงทักษะ ความสามารถทางกายได้อย่างน่าทึ่ง เริ่มมีเสียงในลำคอ “อู” หรือ “อือ”

และอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่า ลูกของคุณ กำลังเดินตาม ในปีแรก เด็กทารก จะพัฒนาวิธีการคิดการสื่อสารและการแก้ปัญหาใหม่ๆ  เรียกว่าทักษะการคิด พวกเขาพัฒนาร่างกาย และเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

หากคุณยังไม่แน่ใจว่า ทักษะใดที่เป็นเรื่องปกติ สำหรับปีแรก ลองมาดูรายการพัฒนาการ สำคัญนี้ มันจะช่วยให้คุณมีความคิดที่ดีขึ้นว่า ทักษะใดที่คาดว่าจะพัฒนาในวัยนี้ และมีความล่าช้าในการพัฒนาที่เป็นไปได้ เพื่อหารือกับ กุมารแพทย์หรือไม่ และไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 • พัฒนาการทารก แต่ละช่วงวัย ลูกจะเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ลูกน้อยจะมีทักษะอะไรเพิ่มเติมในแต่ละเดือน
 • ทักษะทางอารมณ์ สังคม พัฒนาอย่างไร ในแต่ละช่วงอายุ

ทารก

พัฒนาการ ทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด มีพัฒนาการ อย่างไรบ้าง

พัฒนาการทางร่างกาย วัยทารก

 • มีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อได้ยินเสียงพูด
 • ยืดร่างกาย นิ้ว และแขนขาได้

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการดมกลิ่น และลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ
 • เริ่มเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เพื่อช่วยให้สมองเจริญเติบโตและมีความจำ

พัฒนาการทางสังคม และ อารมณ์

 • เริ่มเรียนรู้ที่จะได้รับ การปลอบโยน จากผู้ดูแล
 • เริ่มแยกแยะเสียงของ แม่ ได้บ้างแล้ว

พัฒนาการเด็ก

เด็กแรกเกิด ในช่วง วัย 3 เดือน มี พัฒนาการเด็ก ดังนี้

พัฒนาการทางร่างกาย

 • สามารถยกแขนทั้งสองข้างได้ เมื่ออยู่บนท้องของแม่
 • สามารถพยุงแขน ออกห่างจากลำตัว
 • มองตามสิ่งของ ที่เคลื่อนที่ได้

พัฒนาการทางปัญญา

 • เริ่มให้ความสนใจดู และ จดจำใบหน้า
 • เริ่มจดจำคนที่คุ้นเคย ในระยะไกล
 • แสดงสัญญาณของความเบื่อหน่าย (fussiness) เมื่อทำสิ่งหนึ่งนานเกินไป
 • ใช้สายตา และ มือรวมกัน และกำลังวางแผน เช่นการเห็นของเล่น และเอื้อมมือหยิบ

พัฒนาการทางร่างกายสังคมและอารมณ์

 • ยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ชอบเล่นกับผู้คน
 • เปล่งเสียง เพื่อแสดงความรู้สึก พูดจาอ้อแอ้
 • พัฒนาเสียงร้อง ที่แตกต่างกัน สำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน (หิว เหนื่อย เปียก)
 • ตอบสนองต่อความรักและความเสน่หา
 • แสดงความสุขและความเศร้า
 • อาจเลียนแบบ การแสดงออก ทางสีหน้า

พัฒนาการทารกแรกเกิด

พัฒนาการเด็ก ทารกแรกเกิด วัยทารก 5 เดือน

พัฒนาการทางร่างกาย

 • อยากหยิบจับสิ่งต่าง ๆ เอื้อมมือ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอนหงาย
 • ยันตัวขึ้นจากท่านอนควํ่า เหยียดแขนตรงทั้งสองข้าง และเริ่มนั่งเองได้
 • วางน้ำหนักบนขาเมื่อเท้าราบกับพื้น
 • เคลื่อนย้ายสิ่งของจากมือหนึ่ง

ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการทางภาษา

 • อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และดูสิ่งใหม่ ๆ
 • สำรวจสิ่งต่างๆ โดยใส่เข้าไปในปาก
 • ตอบสนองต่อการสนทนา โดยการทำเสียง
 • รับรู้และตอบสนองต่อชื่อของตัวเอง

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์

 • เริ่มรับรู้และตอบสนองต่อคนแปลกหน้า
 • พยายามเล่นของเล่นกับคุณแม่ ( แลบลิ้น, ยื่นมือ ฯลฯ )

พัฒนาการทารก เด็กแรกเกิด ในช่วง วัย 7 เดือน

พัฒนาการทางร่างกาย

 • ลูกจะเริ่มคลานได้ดี เด็กบางคนไม่คลานด้วยมือและเข่า แต่จะเคลื่อนที่ด้วยก้น หรือคลานด้วยท้องแทน
 • เริ่มนั่งเอง
 • คลานโดยการขยับก้นและขยับตัวเพื่อเคลื่อนที่ระยะสั้น

ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการทางภาษา

 • การตอบสนอง “ พูดคุย” กับพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
 • หัดออกเสียงสระ (eh, ah, oh) และเริ่มใช้เสียงเช่น b และ m
 • เริ่มจ้องมอง เช่น ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขย่าของเล่น

พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์

 • มีความสนใจในการมองตัวเองในกระจก
 • ใช้เสียงเพื่อแสดงความสุขความเศร้าและความโกรธ

ทารกแรกเกิด

ในช่วง วัย 9 เดือน ทารกแรกเกิด มี พัฒนาการ ดังนี้

พัฒนาการทางร่างกาย

 • อยู่ในวัยกำลังอยากนั่ง
 • จะชอบคลานไปหยิบสิ่งของที่สนใจ และอาจยืนได้
 • หยิบสิ่งของเล็ก ๆ ด้วยนิ้ว
 • เป็นวัยที่กำลังจ้องมองวัตถุนั้น
 • เล่นตบแปะ หรือจ๊ะเอ๋ได้
 • เริ่มที่จะต่อต้าน
 • ทำเสียงพยัญชนะสระ ( แม่ แม่, บาบา )
 • อยู่ในวัยที่เเลียนแบบเสียง

พัฒนาการทางร่างกายสังคมและอารมณ์

 • อาย กลัวคนแปลกหน้า
 • อาจอารมณ์เสียเมื่อถูกแยกออกจากแม่หรือผู้เลี้ยง
 • มีวัตถุหรือของเล่นที่ชื่นชอบ

พัฒนาการทารก

ทารก วัย 12 เดือน หรือ 1 ปี พัฒนาการทารก ที่เพิ่มขึ้น

พัฒนาการทางร่างกาย

 • คลานโดยใช้มือและเข่าได้
 • ยืนโดยไม่ต้องประคอง
 • อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ก้าว
 • ดึงตัวเองให้ลุกยืน และเกาะเดินได้ ยืนโดยไม่ต้องประคอง

ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการทางภาษา

 • หาวัตถุที่ซ่อนอยู่ได้
 • ดูหรือชี้ไปที่รูปภาพเมื่อคุณตั้งชื่อ
 • กระแทกโยนและเขย่าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
 • สำรวจสิ่งของในชีวิตประจำวันทั้งในวิธีที่ถูกต้อง (ใช้ถ้วยดื่ม) และวิธีที่ไม่ถูกต้อง (วางของเล่นไว้ในถ้วย)
 • ทำตามคำแนะนำขั้นตอนเดียว
 • ใช้ท่าทางง่ายๆ เช่น ส่ายหน้า
 • พยายามทำซ้ำคำ

พัฒนาการทางร่างกายสังคมและอารมณ์

 • ใช้การผันและหยุดชั่วคราวเพื่อให้เสียงที่เหมือนการพูดคุย
 • สามารถเรียก แม่
 • เล่นรายการโปรดกับผู้คน
 • กลัวสิ่งใหม่เล็กน้อย
 • ใช้ท่าทางหรือเสียงเพื่อรับความสนใจของคุณ

เราควรรู้ว่า พัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุ ของแต่ละคนนั้น ไม่เท่ากัน หากลูกน้อยของคุณ ไม่ถึงเป้าหมายสำคัญบางอย่างอย่าเพิ่งตกใจ ลองปรึกษาเรื่อง พัฒนาการของลูก กับคุณหมอ จะดีที่สุด ซึ่งคุณนั้นสามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับาการประเมินผลการพัฒนาการทารกได้

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อ พัฒนาการทารก เด็กแรกเกิด พัฒนาการทารกแรกเกิด คือ โดยทั่วไปแล้วทารก จะคลานหนี หรือกลิ้ง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในตอนท้ายของปีแรกลูกของคุณอาจเริ่มเรียก แม่ หรือ เอ่อ และตอบสนองต่อชื่อของเขาเองได้เอง แต่หาก คุณพ่อ คุณแม่ กังวลใจ ลองปรึกษาเรื่อง พัฒนาการลูก กับ แพทย์ผู้เชี่วยชาญทางด้าน เด็กแรกเกิด จะดีที่สุด

ขอบคุณที่มา ของ พัฒนาการทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด ในแต่ละช่วงอายุ มีการพัฒนาการ อย่างไรบ้าง >> https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/signs-symptoms/developmental-milestones/developmental-milestones-from-birth-to-age-1

อยากรู้ว่า ลูกพัฒนาการเร็ว พัฒนาการเกินวัย สมวัย เป็น เด็กอัจริยะ หรือไม่ << คลิ๊กอ่าน

รวมทุกเรื่อง โรคเด็ก โรคในเด็ก สาเหตุของการเกิดโรค ในปัจจุบัน เช็คความพร้อม ก่อนลูกไม่สบาย << คลิ๊กอ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.