พฤติกรรมของพ่อแม่ที่ทำให้ ลูกติดโทรศัพท์มือถือ

วันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมพ่อแม่ที่เสี่ยงต่อการให้ ลูกติดมือถือ เล่นโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆว่า ผลเสียลูกติดมือถือ เป็นอย่างไรและอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงบ้าง

โดยในสังคมปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างมากมาย แต่หากใช้สื่อเทคโนโลยีที่ผิดวิธี   ก็สามารถทำให้เกิดผลเสียต่างๆได้อย่างมากมายเช่นกัน   ปัจจุบันจากผลสำรวจปรากฏว่าเด็กที่มีอายุน้อยตั้งแต่2ปี ได้ใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการดูสื่อต่างๆทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่  เมื่อลูกเคยดูสมาร์ทโฟนที่พ่อแม่หยิบยื่นให้ลูกก็จะเกิดความเพลินเพลิดสนุกสนาน จึงทำให้เด็กสนใจสมาร์ทโฟน ทั้งๆที่เด็กไม่เคยรู้จัก แต่พ่อแม่เป็นผู้หยิบยื่นกับให้เด็ก หลังจากที่เด็กเคยดูครั้งที่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็จะเรียกร้องจะดูสมาร์ทโฟนอยู่เรื่อยๆ จนทำให้ ลูกติดมือถือ นั่นเอง

อะไรที่ทำให้ ลูกติดมือถือ เผยพฤติกรรมพ่อแม่ ลูกติดโทรศัพท์

ลูกติดมือถือ

1.พ่อแม่ก้มหน้าอยู่กับสมาร์ทโฟน  จะเรียกร้องไม่ให้ลูกติดโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร เมื่อพ่อแม่เลิกงานกลับบ้าน  ใช้เวลาที่เหลือนั่งดูแต่สมาร์ทโฟน  เด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่   ถ้าหากพ่อแม่เล่นได้ดูได้ เขาก็จะสามารถที่จะเล่นได้ดูได้เช่นกัน  พ่อแม่ควรหาทำกิจกรรมกับลูกให้มากขึ้น  ควรแบ่งเวลาใช้เวลากับลูกให้มากที่สุดจนกว่าเขาจะเข้านอน

2.ส่งสมาร์ทโฟนให้ลูก ให้สมาร์ทโฟนเล่นกับลูกแทน  หลังจากกลับจากการทำงานที่เหนื่อยล้าของพ่อแม่  พ่อแม่กลับถึงบ้านจึงต้องการที่จะพักผ่อน  แต่กลับมีลูกๆมากวนใจ พ่อแม่จึงยื่นสมาร์ทโฟนให้กับลูกเพื่อให้ลูกได้เล่นอยู่กับสมาร์ทโฟนอย่างสงบไม่รบกวนพ่อแม่ โดยที่พ่อแม่หารู้ไม่ว่าจะทำให้ ลูกติดมือถือ พ่อแม่ควรปลี่ยนพฤติกรรมแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็พยายาม เล่นกับลูก หรือสอนการบ้านลูก แล้วส่งลูกเข้านอนให้ตรงตามเวลาด้วยนะคะ

3.เมื่อว่างแล้วกลับเล่นแต่สมาร์ทโฟน  โดยปล่อยให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟนเหมือนกัน  ก็จะทำให้ลูกติดโทรศัพท์แบบไม่รู้ตัว ถ้าพ่อแม่ว่างแล้วควรพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมในบ้าน และกิจกรรมนอกบ้านให้ลูกรู้สึกสนุกสนานมากกว่าการนั่งเล่นแต่สมาร์ทโฟน

ลูกติดโทรศัพท์

4.หยิบยื่นสมาร์ทโฟนให้ลูกในวัยที่ไม่เหมาะสม   พ่อแม่อาจให้รางวัลสมาร์ทโฟนให้กับลูก เพื่อที่ลูกจะได้มีสมาร์ทโฟน เหมือนเด็กคนอื่นๆ  โดยพ่อแม่ลืมนึกถึงว่าลูกอายุเท่าไหร่มีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับของรางวัลเป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งนั่นทำให้เกิดสาเหตุลูกติดมือถือได้นั่นเอง

5.ปล่อยให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ   โดยไม่มีการตั้งกฏเกณฑ์ การปล่อยให้ลูกเล่นนานเกินไป ทำให้เกิดผลเสียขึ้นกับลูกหลายๆด้าน ด้านร่างกาย  ทำให้สายตาเสีย นั่งหลังงอ  ด้านอารมณ์ ทำให้อารมณ์ร้อนขาดสมาธิ  ด้านสังคม ไม่สามารถที่จะปรับตัวอยู่กับเพื่อนได้เพราะเวลาส่วนใหญ่เล่นแต่สมาร์ทโฟน  ด้านสติปัญญาทำให้เกิดการเรียนรู้ช้าลง พัฒนาการช้าลงกว่าเด็กปกติ

จากการศึกษาของ Dr. Jenny Radesky กุมารแพทย์แห่งศูนย์การแพทย์บอสตัน สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน พัฒนาการเด็ก ได้ศึกษาพฤติกรรมของพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ ที่รับประทานอาหารในร้านอาหาร พบว่าพ่อแม่ 55 คนใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการรับประทานอาหาร แม้ว่าเด็กจะร้องไห้ หรือแสดงพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่อย่างไรก็ตาม พ่อแม่จะสนใจการพูดคุยโทรศัพท์มากกว่าลูก

ผลเสียลูกติดมือถือ

Dr. Radesky กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ภาษา เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ของตนเองโดยการเฝ้าดูอากัปกิริยา การสนทนา และการแสดงออกทางสีหน้าของผู้คนที่อยู่รอบตัว หากเด็กหรือพ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอ เด็กจะขาดการเรียนรู้ดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ เด็กจะต้องการให้ผู้อื่นตอบสนองต่อตนเองในแบบอย่างเดียวกับที่สมาร์ทโฟนตอบสนอง คือ ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีสีสัน บางครั้งอาจถึงขั้นก้าวร้าว ดังนั้นแล้วปัญหาลูกติดมือถือถึงเป็นเรื่องใหญ่ ควรกำหนดให้เขาเล่นเป็นเวลา

สำหรับพฤติกรรมพ่อแม่ที่กล่าวมานี้ มันคงจะเพียงพอ สำหรับข้อคิดเพื่อพ่อแม่จะได้เรียนรู้เพื่อป้องกัน ลูกติดโทรศัพท์ การที่พ่อแม่ให้เวลากับลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใด  หากการทำกิจกรรมของลูกน้อยโดยมีพ่อแม่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวด้วย  มันก็คงจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านต่างๆเหมาะสมกับวัย ดีกว่าการที่ปล่อยให้ลูกเล่นแต่สมาร์ทโฟนกันนะคะ

ติดตามอัพเดตข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับแม่และลูก ได้ที่ guidemama.com ซึ่งเรารับรองว่าเราจะนำเรื่องราวๆดีๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ระหว่างคุณแม่มือใหม่กับคุณลูกมาให้ได้อ่านกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.