29 Jul2019July 26, 2019
Post
พัฒนาการ ทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด ในแต่ละช่วงวัย มีพัฒนาการ อย่างไร

พัฒนาการ ทารกแรกเกิด เด็กแรกเกิด ในแต่ละช่วงวัย มีพัฒนาการ อย่างไร

พัฒนาการทารก หรือ Development of Infancy คือ ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ เด็กแรกเกิด ไปจนถึงช่วงอายุหนึ่ง หรือเป็น การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ของ ทารกในแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ ทารกแรกเกิด จนถึงช่วงที่เริ่มเดินได้

18 Jun2019June 18, 2019
Post
ประโยชน์ และ ความสำคัญ ของ การอ่านหนังสือ ให้ ลูกน้อย ฟัง

ประโยชน์ และ ความสำคัญ ของ การอ่านหนังสือ ให้ ลูกน้อย ฟัง

การอ่านหนังสือ ให้ ลูกน้อยของคุณ ฟัง เป็นกิจกรรม ที่ พ่อ แม่ ไม่ควรมองข้าม เพราะนั่น ถือได้ว่าเป็น ช่วงเวลาที่พิเศษของคุณ กับลูกน้อย เลยก็ว่าได้ ซึ่งวันนี้ เราก็จะมาบอกเล่าถึง ประโยชน์ และ ความสำคัญ ของ การอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟัง ว่ามีประโยชน์มากมายเพียงใด