05 Feb2020February 27, 2020
Post
เด็ก Vs มะเร็ง เม็ดเลือดขาว เฉียบพลัน ควรรับมือยังไง

เด็ก Vs มะเร็ง เม็ดเลือดขาว เฉียบพลัน ควรรับมือยังไง

เมื่อพูดถึงคำว่า มะเร็ง เม็ดเลือดขาว อาจดูห่างไกลจากเด็ก ๆ อยู่พอสมควร แต่ในปัจจุบันโรคมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างพัฒนามากทำให้เด็ก ๆ เองอาจต้องเจอกับโรคนี้เข้าได้ เรามาทำความรู้จักและป้องกันเด็ก ๆ ให้ห่างไกลจากโรคนี้กันไว้ดีกว่า สาเหตุเกิดมาจากอะไร? แล้วเรามีวิธีจัดการกับ มะเร็งเม็ด เลือดขาว อย่างไร สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่สามารถสรุปได้ 100% แต่จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กันมาอย่างยาวนานพบว่าสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับการทำให้ร่างกายเป็น มะเร็งเม็ด เลือดขาว นั่นก็คือ การได้รับหรือสัมผัสกับรังสี สารเคมีบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง benzene ยาเคมีบำบัดบางชนิด เรื่องของพันธุกรรม ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน อาการเบื้องต้นของโรคนี้เป็นอย่างไร ? ถ้าลูกอยู่ ๆ มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน รวมทั้งอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น มีจุดเลือดตามผิว เป็นผื่น มีปื้น ๆ ที่ผิว เริ่มมีก้อนเกิดขึ้นที่ผิว ให้รีบพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุทันที หากพบว่ามีเชื้อมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามที่สงสัยแพทย์จะได้รีบทำการตรวจและรักษาในขั้นตอนต่อไปโดยเร็วที่สุด การรักษาโรคนี้ต้องทำอย่างไร ? ความยาวนานในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันนั้นมีระยะเวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละคนที่จะมีการตอบสนองกับยาและการรักษา ถ้าบางรายมีอาการแทกรซ้อนการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกอาจถูกยกมาเป็นทางเลือกในการรักษา การปลูกถ่ายไขกระดูกนั้นจะเป็นจะต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ในตอนนี้สามารถทำการปลูกถ่ายไขกระดูกจากเซลล์ต้นกำเนิดของพ่อแม่ได้ ไม่ต้องรอการบริจาคเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง...