30 Dec2019January 16, 2020
Post
ดูแลลูกน้อยอย่างไรดี เมื่อเข้าหน้าหนาว

ดูแลลูกน้อยอย่างไรดี เมื่อเข้าหน้าหนาว

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สภาพอากาศในจังหวัดต่างๆเริ่มหนาวเย็นมากขึ้น ด้วยสภาพอากาศเช่นนี้ ก็อาจทำให้เด็กๆป่วยง่ายมากขึ้นเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้เด็กป่วยหน้าหนาวนั้นเกิดจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตามสภาพอากาศได้ทัน บวกกับเมื่ออากาศหนาวเย็นเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายได้ดี นอกจากนี้อากาศที่หนาวเย็นยังไปกระตุ้นให้เกิดอาการโรคภูมิแพ้ต่างๆได้อีกด้วย  อย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะขนาดผู้ใหญ่ยังปรับตัวไม่ค่อยจะทัน ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องดูแลสุขภาพลูกน้อยของเราให้ดี จะได้ไม่ป่วย ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพลูกน้อยในหน้าหนาวมาฝากทุกคนค่ะ วิธีการดูแลสุขภาพลูกน้อย ในหน้าหนาว 1. รู้ทันโรคที่อาจเกิดกับลูกน้อยในหน้าหนาว – โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งในฤดูหนาวเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายได้ดี การติดต่อของโรคนั้นง่ายมากเนื่องจากเชื้อโรคลอยอยู่ในอากาศ การติดต่อผ่านทางการหายใจ การกิน เมื่อมีผู้ได้รับเชื้อไอหรือจามในที่สาธารณะเชื้อก็จะอยู่ในอากาศ เมื่อมีผู้มาสัมผัสก็จะเกิดโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำจะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ – โรค RSV RSV ก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กเชื้อไวรัสRSVจะทำให้เกิดโรคปอดติดเชื้อ ปอดอักเสบ – โรคปอดบวม โรคปอดบวมเกิดได้จากทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย การติดต่อสามารถติดต่อได้ปาก จมูกและตา เชื้อจะลอยอยู่ในอากาศเมื่อมีผู้ป่วยไอจาม เด็กก็จะได้รับเชื้อโรค ส่วนใหญ่จะพบมากในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า4ปี -โรคมือ เท้า ปาก โรคมือ เท้า ปากนั้นเกิดจากเชื้อไวรัส โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาลเนื่องจากติดต่อกันได้ง่ายผ่านการไอ จาม การเล่นของเล่น การสัมผัสตัวกันซึ่งเด็กจะยังไม่รู้จักการป้องกัน จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย – โรคหัด โรคหัดนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสรูบิโอลา การติดต่อได้จากการหายใจ การไอจาม...