08 Jan2020January 20, 2020
Post
โทรศัพท์มือถือ ตัวการทำ พัฒนาการล่าช้า

โทรศัพท์มือถือ ตัวการทำ พัฒนาการล่าช้า

ด้วยยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การทำกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมภายในครอบครัว สมัยนี้เราจึงเห็นได้ว่าพ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์มือถือนี้เองเป็นตัวการที่ทำให้ลูกของคุณมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ โดยมีผลการวิจัยยืนยันข้อมูลนี้ด้วยนะคะ     ข้อมูลอ้างอิงการวิจัย โทรศัพท์มือถือ เป็นสาเหตุจริงหรือ?             จากผลการวิจัยได้มีบทความเล่าถึงผลกระทบจากการอยู่หน้าจอต่อสมองของเด็ก จากเว็บไซต์นิตยสารไทม์บทความเรื่อง ‘Too Much Screen Time Can Have Lasting Consequences for Young Children’s Brains’ โดยเนื้อหาในบทความนั้นบรรยายว่า  Sheri Madigan นักวิชาการด้านจิตวิทยาจาก University of Calgary ได้ศึกษาวิจัยในกลุ่มคุณแม่และลูก จำนวนมากถึง 2,441 คน ซึ่งได้มีการติดตามพฤติกรรมของเด็กอายุ 2-5ปี โดยให้คุณแม่บันทึกเวลาที่ลูกใช้โทรศัพท์ในทุกๆวัน หลังจากนั้นให้คุณแม่ตอบคำถามตามตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะเกี่ยวกับพัฒนาการของลูก เช่น พฤติกรรมทางสังคม ทักษะในการสื่อสาร การเก็บข้อมูลนั้นจะเก็บครั้งแรกตอนลูกมีอายุ 2 ปี  3 ปี และ 5 ปีตามลำดับ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า หากเด็กใช้เวลาในการดูโทรศัพท์ 2 – 3 ชั่วโมงใน 1 วัน   ยิ่งเด็กใช้เวลาที่หน้าจอมากเท่าไร ยิ่งทำให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แย่ลงเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน โดยเฉพาะในเด็กวัย 2-5 ขวบที่สมองอยู่ในช่วงพัฒนามากที่สุด โดยทางสถาบันกุมารเวชศาสตร์ของอเมริกา ได้สรุปผลการวิจัยว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18...

18 Oct2019September 30, 2019
Post
พฤติกรรมของพ่อแม่ที่ทำให้ ลูกติดโทรศัพท์มือถือ

พฤติกรรมของพ่อแม่ที่ทำให้ ลูกติดโทรศัพท์มือถือ

วันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมพ่อแม่ที่เสี่ยงต่อการให้ ลูกติดมือถือ เล่นโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆว่า ผลเสียลูกติดมือถือ เป็นอย่างไรและอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงบ้าง