13 Jun2019June 18, 2019
Post
สัญญาณ เริ่มต้น เด็ก ออทิสติก  autistic ในทารก รักษาหายไหม

สัญญาณ เริ่มต้น เด็ก ออทิสติก autistic ในทารก รักษาหายไหม

สัญญาณเริ่มต้น ของ เด็ก ออทิสติก ที่คุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ ต้องรับมือ การเฝ้าดู พัฒนาการของลูกน้อย ที่ค่อยๆ เจริญเติบโตนั้น เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ สำหรับคุณแม่ แต่ในขณะที่ เด็กทุกคนพัฒนา ในระดับของเขาเอง อาจพบความผิดปกติ ของโครงสร้าง หรือ สารเคมีบางอย่าง ของสมอง ทำให้ คุณพ่อ คุณแม่ บางคน รับรู้ สัญญาณนั้น ว่าลูกอาจจะเป็น ออทิสติก (ASD) หรือ เด็กพิเศษ